Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli wyżej wymienione pliki nie będą przez Państwa blokowane oznacza to akceptację do ich użycia oraz zapisywania w pamięci przeglądarki.

"Bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a działalność społeczna zostaje uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia społeczeństwa, ..."

Z Encykliki Ojca świętego Benedykta XVI Caritas in veritate
przycisk galeria

Zapraszam do przesyłania swoich spostrzeżeń, uwag i propozycjiDlaczego uruchomiłem stronę internetową ?

Głównym celem otwarcia tej strony jest rozpoczęcie swobodnej dyskusji na tematy gminne. Władze Gminy od ośmiu lat nie stworzyły praktycznie warunków, w których można wyrażać opinię na tematy dotyczące naszej Wspólnoty Samorządowej.
Obecnie przed wyborami samorządowymi jest właściwy czas, aby nie tylko snuć plany na przyszłość, ale również porównać obietnice z realizacją, oszacować trafność wykonanych działań i na podstawie tego ocenić ludzi, którzy przez osiem lat sprawowali władzę w naszej Gminie.
Czytając Czas Czchowa trudno znaleźć informacje o błędnych decyzjach czy nie trafnych pomysłach, dobrze by było zastanowić się czy jest tak dobrze, czy jest tak bezbłędnie. Chciałbym też podkreślić, że dyskusja w ogóle i również ta krytyczna jest w demokracji rzeczą naturalną, władze powinny stwarzać warunki do takiej wymiany poglądów, ponieważ daje to możliwość skorzystania z mądrości zbiorowej i możliwość uniknięcia błędów. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeśli nie ma możliwości wyrażania krytycznych opinii i nie ma przychylności władzy do utrzymywania sprzyjającego klimatu do prowadzenia rzeczowej dyskusji, to można mieć poważne wątpliwości czy mamy demokracje, czy może początek dyktatury.
Ważną sprawą jest, aby w dyskusji publicznej posługiwać się prawdą i szacunkiem do drugiego człowieka. Trzeba podkreślić, że nie chodzi tutaj o krytykę poszczególnych osób, ale o krytykę niewłaściwych decyzji lub prezentacje innego punktu widzenia. Jestem przekonany, że rzeczowa i merytoryczna dyskusja na tematy publiczne może sprzyjać podejmowaniu właściwych działań i przyczyniać się do rozwoju naszej Gminy.
Roman Olchawa